Par mums

SIA “Vangažu Namsaimnieks” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija Inčukalna novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām.

2014.gadā uzņēmums galveno uzmanību veltīja siltuma pārvadei, realizācijai un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanai Vangažos, kā arī siltuma ražošanai un realizācijai Inčukalnā un Gaujā.

2014.gada rudenī veiksmīgi tika pabeigti pirmās daudzdzīvokļu mājas renovācijas darbi Gaujas ielā 16, Vangažos. Projekts Nr.DMS/3.4.4.4.1/12/09/519 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 16, Vangažos, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” tika īstenots LIAA administrētās programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros (līguma Nr. L-DMS-12-0565).

Projektā tika realizēta ārsienu un bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, koplietošanas telpu un dzīvokļu logu nomaiņa, kāpņu telpu vējtveru izveide, logu aiļu siltināšana un siltuma sadales sistēmas rekonstrukcija.

Pirmajā apkures sezonā pēc mājas renovācijas, salīdzinot ar vienāda tipa daudzdzīvokļu mājām Vangažos, siltumenerģijas patēriņš samazinājās par 50%.

Statūti

Publiskais pārskats

Uzņēmuma stratēģija

Gada pārskats

Budžets

Operatīvie pārskati

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde